Reference

Mezi našich vvíce než 600 zákazníků patří celá řada společností a institucí, které se při své činosti setkají s nutností udržovat si přehled o dávkách záření, kterému jsou vystaveni jejich pracovníci...

 • ÚJV Řež
 • Český metrologický institut (Czech Metrology Institute)
 • ČVUT v Prazev (Czech Technical University)
 • Akademe věd (Czech Academy of Science)
 • České aerolinie (Czech Airlines)
 • DIAMO
 • EUROVIA
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové (Hospital Hradec Králové)
 • Thomayerova fakultní nemocnice v Praze (Thomayer Hospital Prague)
 • Fakultní nemocnice Olomouc (Hospital Olomouc)
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Hospital Královské Vinohrady, Prague)
 • Krajská nemocnice Karlovy Vary (Hospital Karlovy Vary)
 • Krajská nemocnice Ústí nad Labem (Hospital Ústí nad Labem)
 • Honeywell Aerospace
 • Česká policie (Czech Police)
 • PORR
 • Siemens
 • Škoda JS (Škoda Nuclear Machinery)
 • Univerzita Karlova (Charles University in Prague)
 • Eckert & Ziegler
 • Continental Barum
 • Bombardier Transportation
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

Kontakt

Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha 8
Czech Republic
IČ: 452 40 043
tel., fax. +420 284 840 400
dosimetry@nuvia.cz
Milan Buňata,
NUVIA a.s.
+420 725 261 020