O nás

NUVIA Dosimetry, s.r.o., pokračuje ve více než padesátileté tradici poskytování služeb osobní dozimetrie. Kromě nich nabízíme další návazné služby zajištění radiační ochrany.

Naším cílem je poskytovat našim partnerům komplexní servis potřebný k úspěšnému a bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Dovolujeme si upozornit naše partnery, že od 1. 1. 2017 se změnil název naší společnosti z CSOD s.r.o. na NUVIA Dosimetry, s.r.o. Všechny ostatní právní údaje (IČ, DIČ, sídlo, kontaktní osoby) zůstávají beze změny.

Aktuálně


Nová adresa pro zasílání dozimetrů

V září 2023 došlo k přesunutí části společnosti (laboratoř osobní dozimetrie a administrativa) na novou adresu:

K Mlýnu 892/34, 181 00 Praha 8 – Čimice

Sídlo společnosti zůstává na původní adrese. Prosíme všechny zákazníky, aby posílali dozimetry k vyhodnocení na naši novou adresu.

Číst více...


PF 2022

Letos je to přesně 30 let od vzniku naší společnosti. Dovolte nám poděkovat za Vaši důvěru v to, co děláme, protože jen díky ní jsme mohli urazit tak dlouhý kus cesty.

D Ě K U J E M E

Číst více...


NUVIA Dosimetry má akreditaci

Služba filmové osobní dozimetrie úspěšně prošla akreditací provedenou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., a získala osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře.


Monitorování pracovníků druhým dozimetrem

V souvislosti s novou atomovou legislativou vznikla povinnost monitorovat radiační pracovníky, kteří používají ochrannou zástěru, druhým celotělovým dozimetrem, umístěným na referenčním místě pod zástěrou.

Číst více...


Novinka – dozimetrie oční čočky

Nová atomová legislativa přinesla výrazné snížení limitů ozáření oční čočky. Nově platné limity jsou 15 mSv za rok pro obyvatelstvo a 100 mSv za pět let, maximálně 50 mSv za rok pro radiační pracovníky.

Na pracovištích, kde hrozí vyšší míra ozáření oční čočky, lze zavést monitorování pomocí dozimetrů umístěných na čele, které umožňují určit dávku obdrženou oční čočkou (podobně jako prstýnkové dozimetry umožňují stanovit dávku na ruce).

Pro více informací a případnou poptávku nás kontaktujte.


Služby